X
تبلیغات | یک فروم
فروشگاه الکترونیکی ایفه

فروشگاه الکترونیکی ایفه

ژنراتورهای مدرن

.کار ژنراتورهای مدرن امروز بر مبنای القای الکترومغناطیس کشف شده توسط مایکل فارادی در سال ۱۸۳۱ می باشد. فارادی کشف کرد که جریان بالای بار الکتریکی می تواند توسط حرکت رسانای الکتریکی مانند سیمی که شامل بار الکتریکی در میدان مغناطیسی است القا شود.
ژنراتور وسیله ای است که انرژی مکانیکی به دست آمده از منبع بیرونی را به انرژی الکتریکی بعنوان خروجی تبدیل می کند. این مهم است که درک کنیم که ژنراتور واقعا انرژی الکتریکی خلق نمی کند. در عوض، با استفاده از انرژی مکانیکی عرضه شده و با ایجاد حرکت و تولید بار الکتریکی در سیم سیم پیچ ها در مدار الکتریکی، برق را به عنوان خروجی سیستم تولید خواهد کرد. این جریان، شارژ الکتریکی جریان الکتریکی عرضه شده توسط ژنراتور است.

اجزای اصلی ژنراتور الکتریکی به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

(۱) موتور

(۲) دستگاه تولید برق متناوب (آلترناتور)

(۳) سیستم سوخت

(۴) تنظیم کننده ولتاژ

(۵) سیستم سردسازی و اگزوز

(۶) سیتم روغنکاری

(۷) شارژر باطری

+ نوشته شده در ۴/۲/۱۳۹۳ساعت ۰۹:۳۳ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

هسته رتور آهنی

یک ماشین ابررسانا عموماً‌از یک سیم‌پیچ میدان ابررسانا و یک سیم‌پیچ آرمیچر مسی تشکیل شده است. هسته رتور عموماً آهنی نیست، چرا که آهن به دلیل شدت بالای میدان تولیدی توسط سیم‌پیچی میدان اشباع می‌شود. فقط در یوغ استاتور از آهن مغناطیسی استفاده می‌شود تا به عنوان شیلد و همچنین منتقل کننده شار بین قطبها عمل کند. عدم استفاده از آهن، موجب کاهش راکتانس سنکرون (به حدود pu۵/۰- ۳/۰) در این ماشینها شده که طبعاً موجب پایداری دینامیکی بهتر می‌شود. همانطور که اشاره شد، اولین ماده ابررسانای تجاری نیوبیوم- تیتانیوم بود که تا دمای ۵ درجه کلوین خاصیت ابررسانایی داشت. البته در دهه‌های بعد پیشرفت این صنعت به معرفی مواد ابررسانایی با دمای عملکرد ۱۱۰ درجه کلوین انجامید. براین اساس مواد ابررسانا را به دو گروه دما پایین مانند نیوبیوم – تیتانیوم و دما بالا مانند BSCCO-۲۲۲۳ تقسیم می‌کنند. از اوایل دهه ۱۹۷۰ تحقیقات بر روی ژنراتورهای ابررسانا با استفاده از هادیهای دما پایین آغاز شد. در این دهه کمپانی وستینگهاوس تحقیقات برای ساخت یک نمونه دوقطبی را با استفاده هادیهای دماپایین آغاز کرد. نتیجه این پروژه ساخت و تست یک ژنراتور MVA۵ در سال ۱۹۷۲ بود.

موتور ژنراتور سه فاز از سه سیم پیچ تشکیل شده است.که هر کدام از سیم پیچها ۳/۱ شیارهای استاتور را اشغال کرده و باعث تشکیل قطب در موتور می شود و قطب ها حرکت دورانی به روتورمی دهد . حال اگر سر سیمی تغییر کند در موتور ایجاد قطب نمی شود و موتور حرکت نمی کند و می تواند باعث سوختن موتور شود . قبل از انجام کار اگر بار روی موتور ژنراتور قرار دارد بار را از روی موتور بردارید. ( تسمه یا ....)
ﻫﺮ ﻗﻄﺐ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻛﻪ دور ﺗﻨﻪ اش ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺳـﻴﻢ ﭘـﻴﭻ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻴﻢ ﭘﻴﭽـﻲ
ﻣﻴﺪان ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ از ﺟﻨﺲ ﻣﺲ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ آن ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﻮع ﻣﺎﺷﻴﻦ dc ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ: ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد، دو ﻧﻮع ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺮي و ﻣﻮازي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺳـﻴﻢ
ﻫﻤﺎن ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ راﻳﺞ اﺳﺖ و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛـﺎﻫﺶ Nf ﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮازي
اﺛﺮ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آرﻣﻴﭽﺮ و ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد

+ نوشته شده در ۳/۲/۱۳۹۳ساعت ۱۴:۰۶ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

اتصال ژنراتور به شبکه

ژنراتور را می توان از طریق سنکرونیزاسیون با یکدیگر به صورت الکتریکی اتصال داد. سنکرون شامل مطابقت ولتاژ ، فرکانس و فاز ژنراتور با شبکه قبل از اتصال ژنراتور به شبکه است. عدم هماهنگی قبل از اتصال می تواند باعث جریان اتصال کوتاه بالا یا ساییدگی و ناپایداری در ژنراتور و یا switchgear شود
اکثر ژنراتورهای سنکرون برای اتصال به توربینهای آبی طراحی می‌شدند، اما بعد از ساخت توربینهای بخار قدرتمند، نیاز به توربوژنراتورهای سازگار با سرعت بالا احساس شد. .
در یوغ استاتور از آهن مغناطیسی استفاده می‌شود تا به عنوان شیلد و همچنین منتقل کننده شار بین قطبها عمل کند. عدم استفاده از آهن، موجب کاهش راکتانس سنکرون (به حدود pu۵/۰- ۳/۰) در این ماشینها شده که طبعاً موجب پایداری دینامیکی بهتر می‌شود.

+ نوشته شده در ۲/۲/۱۳۹۳ساعت ۱۵:۱۸ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

استحکام مکانیکی ژنراتور

از دهه‌های گذشته سیستم‌های عایقی ژنراتور از زمینه‌های مهم تحقیقاتی بوده است. آلستوم یک فرمول جدید اپوکسی بدون حلال کلاس F در ترکیب با گلاس فابریک و نوع خاصی از کاغذ میکا با نام تجاری دورتناکس را ارایه داد. این سیستم عایق کاری ژنراتور دارای استحکام مکانیکی بیشتر، استقامت عایقی بالاتر، تلفات دی‌الکتریک پایینتر و مقاومت حرارتی کمتری نسبت به نمونه‌‌های قبلی بود.
نحوه پیاده‌سازی سیستمهای خنک‌سازی نیز از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۹۹۵ اقای آیدیر تاثیر مکان حفره‌های تهویه برمیدان مغناطیسی ژنراتور سنکرون را با استفاده از روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار داد و نشان داد که انتخاب مکان مناسب حفره‌های تهویه جهت جلوگیری از افزایش جریان مغناطیس‌کنندگی و پدیده اشباع بسیار حائز اهمیت است. مکان حفره‌ها تاثیر قابل توجهی بر شار یوغ دارد.

تلاشهای زیادی در جهت بهبود سیستمهای عایقی صورت گرفت. در این میان می‌توان به ارایه سیستمهای عایق میكاپال كه توسط كمپانی جنرال الكتریك از تركیب انواع آلكیدها و اپوكسیها در سال 1990 بدست آمده بود، اشاره كرد. درسال 1992 شركت وستینگهاوس الكتریك یك سیستم جدید عایق سیم‌پیچ رتور كلاس F را ارایه كرد

+ نوشته شده در ۱/۲/۱۳۹۳ساعت ۱۴:۳۷ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

سیستم های حفاظتی

.

با گسترش روزافزون استفاده از انرژی الكتریكــی ، امــروزه كمتــر زمیــنه ای ( از زنـدگی روزمره تا فعالیتهای صنعتی و خدماتی ) را می توان یافت كه بشدت به انرژی الكتریكی وابسته نباشد.
همیشه در هنگام تجهیز یک ژنراتور و با هر وسیلۀ دیگر به سیستم های حفاظتی باید با هماهنگی کامل بین رله های محافظ ژنراتور توجه کرد و از عملکرد حفاظت اصلی در هنگام بروز خطا مطمئن شد .
از آنجا كه همیشه احتمال بروز نقص در سیستمهای تأمین برق و به تبع آن قطع برق وجود دارد، پی آمدهای قطع برق و بكارگیری تمهیداتی به منظور تأمین برق اضطراری قطعاً می بایست مورد مطالعه قرار گیرند.
محدوده KVA 8-30 برای خانه ها ، مغازه ها و دفاتر کوچک و برای مجتمع های اداری بزرگ ، کارخانه ها و مراکز صنعتی از ژنراتورهای بزرگ صنعتی تا 2000KVA استفاده می شود. رنج های تا حدود 5 مگاوات برای ایستگاه های قدرت های کوچک استفاده می شود و ممکن است برای این کار از یک تا 20 دستگاه استفاده شود. در این اندازه های بزرگ موتور و ژنراتور به صورت جداگانه به سایت می آورند و به همراه تجهیزات جانبی مونتاژ دیزل ژنراتور و وسایل مورد نیاز کار نصب را انجام می دهند.

+ نوشته شده در ۳۱/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۰:۱۲ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

ژنراتورها و موتورهاي الكتريكي

ژنراتور یا همان دینام ( همچنین به عنوان "genhead" شناخته می شود) بخشی از دیزل ژنراتور است که خروجی برق حاصل از ورودی مکانیکی عرضه شده توسط موتور دیزل ژنراتور را حاصل می نماید .

ژنراتورها و موتورهاي الكتريكي گروه از وسايل استفاده شده جهت تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي يا برعكس . توسط وسايل الكترومغناطيس هستند . يك ماشيني كه انرژي الكتريكي به مكانيكي تبديل مي كند موتورنام دارد وماشيني كه انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند ژنراتور يا آلترناتور يامتناوب كننده يا دينام ناميده مي شود .

+ نوشته شده در ۳۰/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۲:۲۰ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

افزایش ظرفیت ژنراتورها

. بنابراین سیستم‌های عایقی همواره در ارتباط تنگاتنگ با سیستم‌های خنك‌سازی بوده‌اند. خنك‌سازی در ژنراتورهای اولیه توسط هوا انجام می‌گرفت. بهترین نتیجه بدست آمده با این روش خنك‌سازی یك ژنراتور MVA200 با سرعت rpm1800 بود كه در سال 1932 در منطقه بروكلین نیویورك نصب شد
كمپانی زیمنس ساخت ژنراتورهای دماپایین را در اوایل دهه 1970 شروع كرد. در این مدت یك نمونه رتور و یك نمونه استاتور با هسته آهنی برای ژنراتور MVA 850 با سرعت rpm3000 ساخته شد
در این دهه آلستوم نیز طراحی یك رتور ابررسانا برای یك توربو ژنراتور سنكرون را آغاز كرد. این رتور در یك ماشین MW250 به كار رفت.

در دهه‌های 1940 تا 1960 همراه با افزایش ظرفیت ژنراتورها و در نتیجه افزایش استرسهای حرارتی، تعداد خطاهای عایقی به طرز چشمگیری افزایش یافت. پس از بررسی مشخص شد علت اكثر این خطاها بروز پدیده جدا شدن نوار یا ترك خوردن آن است. این پدیده به علت انبساط و انقباض ناهماهنگ هادی مسی و هسته آهنی به وجود می‌آمد. برای حل این مشكل بعد از جنگ جهانی دوم محققان شركت وستینگهاوس كار آزمایشگاهی را بر روی پلی‌استرهای جدید آغاز كرده و سیستمی با نام تجاری ترمالاستیك عرضه كردند.

+ نوشته شده در ۲۸/۱/۱۳۹۳ساعت ۰۹:۲۷ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

سیم‌پیچهای استاتور توربوژنراتورها

اولین توربورتور در یکی از زمینه‌های مهم در بحث ژنراتورهای سنکرن، سیستم عایقی است. مواد عایقی اولیه مورد استفاده مواد طبیعی مانند فیبرها، سلولز، ابریشم، کتان، پشم و دیگر الیاف طبیعی بودند.
همچنین رزینهای طبیعی بدست آمده از گیاهان و ترکیبات نفت خام برای ساخت مواد عایقی مورد استفاده قرارمی‌گرفتند. 
همچنین رزینهای طبیعی بدست آمده از گیاهان و ترکیبات نفت خام برای ساخت مواد عایقی مورد استفاده قرارمی‌گرفتند. در طول جنگ جهانی اولی رزین‌های آسفالتی که بیتومن نامیده می‌شدند، برای اولین بار همراه با قطعات میکا جهت عایق شیار در سیم‌پیچهای استاتور توربوژنراتورها مورد استفاده قرار گرفتند. این قطعات در هر دو طرف، با کاغذ سلولز مرغوب احاطه می‌شدند

تحولات دهه ۱۹۷۰
در این دهه تحول مهمی در فرآیند عایق کاری ژنراتور رخ داد. قبل از سال ۱۹۷۵ اغلب عایقها را توسط رزینهای محلول در ترکیبات آلی فرار اشباع می‌کردند. در این فرآیند، ترکیبات مذکور تبخیر و در جو منتشر می‌شد. با توجه به وضع قوانین زیست محیطی و آغاز نهضت سبز در اوایل دهه ۱۹۷۰، محدودیتهای شدیدی بر میزان انتشار این مواد اعمال شد که حذف آنها را از این فرآیند در پی داشت. در نتیجه استفاده از مواد سازگار با محیط زیست در تولید و تعمیر ماشینهای الکتریکی مورد توجه قرار گرفت. استفاده از رزینهای با پایه آبی یکی از اولین پیشنهاداتی بود که مطرح شد، اما یک راه‌حل جامعتر که امروزه نیز مرسوم است، کاربرد چسبهای جامد بود. در همین راستا تولید نوارهای میکای رزین ریچ بدون حلال نیز توسعه یافت.

+ نوشته شده در ۲۷/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۴:۲۷ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

عایق كاری ژنراتور

با توجه به اهمیت خنك‌سازی در كاركرد مناسب ژنراتورهای ابررسانا، همگام با توسعه این صنعت، طرحهای خنك‌سازی جدیدی ارایه شد.

می‌توان به ارایه طرح سیستم خنك‌سازی ژنراتور تحت فشار توسط انستیتو جایری ژاپن اشاره كرد. این طرح كه در سال 1985 ارایه شد دارای یك مبدل حرارتی پیشرفته و یك مایع‌ساز هلیم با ظرفیت 350 لیتر بر ثانیه بود.

در این دهه تحول مهمی در فرآیند عایق كاری ژنراتور رخ داد. قبل از سال 1975 اغلب عایقها را توسط رزینهای محلول در تركیبات آلی فرار اشباع می‌كردند.

+ نوشته شده در ۲۶/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۴:۲۰ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

ترکیب ژنراتور و خط بلند انتقال

اولین تحولات ژنراتور سنکرون در دهه ۱۸۸۰ رخ داد. در نمونه‌های اولیه مانند ماشین جریان مستقیم، روی آرمیچر گردان یک یا دو جفت سیم‌پیچ وجود داشت که انتهای آنها به حلقه‌های لغزان متصل می‌شد و قطبهای ثابت روی استاتور، میدان تحریک را تامین می‌کردند. ژنراتور سنکرون (Synchronous Generator)جزو ماشین های الکتریکی ac هستند که قادرند توان مکانیکی را به توان الکتریکی متناوب تبدیل کنند. این نوع از ژنراتور ها به این دلیل سنکرون نامیده می شوند که سرعت گردش قسمت مکانیکی آن برابر سرعت گردش فرکانس یا قسمت الکتریکی آن است. این نوع از ژنراتور ها ساختاری متفاوت با ژنراتور های القایی دارند و این تفاوت در تعداد و نوع تحریک این ژنراتور هاست.
در سال ۱۸۹۱ برای اولین بار ترکیب ژنراتور و خط بلند انتقال به منظور تامین بارهای دوردست با موفقیت تست شد. انرژی الکتریکی تولیدی این ژنراتور توسط یک خط انتقال سه فاز از لافن به نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت در فاصله ۱۷۵ کیلومتری منتقل می‌شد. ولتاژ فاز به فاز ۹۵ ولت، جریان فاز ۱۴۰۰ آمپر و فرکانس نامی ۴۰ هرتز بود.

+ نوشته شده در ۲۴/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۱:۲۴ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

دیزل ژنراتور بر اساس ظرفیت

دیزل ژنراتور بر اساس ظرفیت تولید نرمال تا ماکزیمم و بر اساس قدرت تولیدی و به کیلووات طبقه‌بندی و نامگذاری شده و با توجه به نوع مصرف آن برای تولید برق مستمر یا اضطراری انتخاب می‌شود. دیزل ژنراتور می‌تواند از ۱ تا ۲۰ کیلو ولت آمپر (KVA) برای منازل، فروشگاه‌ها، ادارات کوچک و تا ( 2000KVA / 2MWA ) برای مجتمع‌های اداری بزرگ و کارخانه‌ها برق تولید کند. یک دیزل ژنراتور ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر را می‌توان درون یک اتاقک ایزوله قابل حمل قرار داد. دیزل ژنراتور ۵ مگاوات برای ایستگاه‌های کوچک تولید برق استفاده می‌شود و برای این منظور می‌توان از چندین دستگاه دیزل ژنراتور استفاده کرد.

نقص داخل ژنراتور علاوه بر زیانی که خود ژنراتور وارد می کند، باعث قطع شدن قسمت بزرگی از انرژی نیروگاه نیز می گردد و در صورتیکه زیانهای وارده بر ژنراتور در اثر نداشتن وسایل حفاظتی صحیح، و قطع به موقع آن ازدیاد پیدا کند و گسترش یابد، ترمیم و تعمیر محل عیب دیده ممکن است مدتها به درازا کشد و بهره برداری از ژنراتور برای مدت زیادی متوقف گردد

+ نوشته شده در ۲۳/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۵:۱۶ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

بهره برداری از ژنراتور

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور بر اساس ظرفیت تولید نرمال تا ماکزیمم و بر اساس قدرت تولیدی و به کیلووات طبقه‌بندی و نامگذاری شده و با توجه به نوع مصرف آن برای تولید برق مستمر یا اضطراری انتخاب می‌شود. دیزل ژنراتور می‌تواند از ۱ تا ۲۰ کیلو ولت آمپر (KVA) برای منازل، فروشگاه‌ها، ادارات کوچک و تا ( 2000KVA / 2MWA ) برای مجتمع‌های اداری بزرگ و کارخانه‌ها برق تولید کند. یک دیزل ژنراتور ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر را می‌توان درون یک اتاقک ایزوله قابل حمل قرار داد. دیزل ژنراتور ۵ مگاوات برای ایستگاه‌های کوچک تولید برق استفاده می‌شود و برای این منظور می‌توان از چندین دستگاه دیزل ژنراتور استفاده کرد.

نقص داخل ژنراتور علاوه بر زیانی که خود ژنراتور وارد می کند، باعث قطع شدن قسمت بزرگی از انرژی نیروگاه نیز می گردد و در صورتیکه زیانهای وارده بر ژنراتور در اثر نداشتن وسایل حفاظتی صحیح، و قطع به موقع آن ازدیاد پیدا کند و گسترش یابد، ترمیم و تعمیر محل عیب دیده ممکن است مدتها به درازا کشد و بهره برداری از ژنراتور برای مدت زیادی متوقف گردد

+ نوشته شده در ۲۳/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۵:۱۴ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

رتور قطب صاف

رتور ژنراتور

رتور ژنراتور سنکرون یک سیستم الکترومغناطیسی است. قطب های موجود در رتور این نوع از ژنراتور ها به دو شکل وجود دارد. قطب برجسته و قطب صاف یا استوانه ای. این نام گذاری از روی نسبت سطح قطب ها به خود رتور آمده است به طوری که در رتور قطب برجسته قطب ها با یک برآمدگی نسبت به رتور دیده می شوند و در رتور قطب صاف رتور و قطب در یک سطح قرار دارند.

ساختمان سیم پیچی های رتور با هر نوع خنک کنندگی آن یکسان می باشد. سیم پیچی های هر قطب از سیم های مسی که روی آن را آب نقره می دهند، استفاده می شود. سپس داخل شیارها را با هر نوع عایقی که معمولا از نوع رده B است فرش می کنند

+ نوشته شده در ۲۱/۱/۱۳۹۳ساعت ۰۹:۲۶ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

شافت ژنراتور

بشترين ژنراتور های الکتريكي بزرگ از نوع AC هستند.در ساده ترين شكلش يك ژنراتور AC فقط در دو حالت خاص فرق مي كند با ژنراتور DC پايانه های سيم پيچ آرميچرش بيرون هستند
برای حلقه های لغزان جزئی شده جامد روی شافت(میله) ژنراتور بجای كموتاتور و سیم پیچ های میدان توسط یك منبع DC خارجی تغذیه انرژی می شوند. تا اینكه توسط خود ژنراتور این كار انجام می شود
ژنراتور های AC سرعت پایینی با تعداد زیادی در حدود 100 قطب ساخته می شوند. هم برای بهبود بازده شان و هم برای دست یافتن به فركانس دلخواه به آسانی. آلترناتور ها با توربین های سرعت بالا راه اندازی می شوند
فركانس جریان گرفته شده توسط ژنراتور AC مساوی است با نیمی از تعداد قطبها و تعداد چرخش آرمیچر در هر ثانیه. اغلب مطلوب است در مورد ژنراتور كه واتژ بالایی وجود داشته باشد و آرمیچر های در حال چرخش در چنین كاربرد هایی صرف عمل نمی كنند

+ نوشته شده در ۲۰/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۵:۰۵ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

قسمت محرک موتور مکانيکي

در مناطقی که برق شهر در دسترس نیست یا استفاده از آن مقرون به صرفه نیست و یا در مواردی که نیاز به برق اضطراری باشد

موتور ژنراتور چیست؟ دستگاهی است که به منظور تولید برق در مقیاس صنعتی بکار می رود و در حالت کلی از دو قسمت محرک موتور مکانيکي و قسمت متحرک آلترناتور (ژنراتور) تشکیل شده است.سوخت مورد استفاده در موتور مکانيکي در اثر احتراق و يک سري پروسه ها به انرژي دوراني تبديل مي شود. اين انرژي دوراني توسط کوپلينگ به قسمت ژنراتور انتقال مي يابد و نهايتاً اين انرژي دوراني به انرژي الکتريکي (برق) تبديل مي شود.

سیستم های تحریک ژنراتورها براساس منبع توان تحریک به سه نوع عمده تقسیم می شوند:

1. سیستم های تحریک جریان مستقیم

2. سیستم های تحریک جریان متناوب

3. سیستم های تحریک جریان استاتیکی

+ نوشته شده در ۱۹/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۵:۴۷ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

ژنراتورهای توربین آبی

مزایای مولدهای برق موازی برخی از قابلیتهای مربوط به موازی کردن مولدهای برق شامل افزایش قابلیت اطمینان مجموعه ، قابلیت توسعه ، انعطاف پذیری بیشتر ، نگهداری و سرویس آسانتر و بهینه نمودن هزینه ها میباشد .

استفاده از مولدهای برق بصورت موازی بدلیل مزایای آن همواره مورد توجه بوده است ولیکن بدلیل پیچیدگی های فنی و هزینه های ریالی تا پیش از این بیشتر در ارتباط با مولدهای با قدرتهای بالا از آن استفاده میگردید

دستگاههای حفاظتی ژنراتورهای با دور کم ( ژنراتورهای توربین آبی ) و با دور زیاد ( توربو ژنراتورها ) متفاوت نیستند. تنها تفاوت دستگاههای حفاظتی ژنراتورها در نوع اتصال ژنراتور ها به شبکه، « اتصال واحد» و « اتصال شین » می باشد. .

+ نوشته شده در ۱۸/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۴:۲۱ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

استفاده از چند دستگاه دیزل ژنراتور

نقص داخل ژنراتور علاوه بر زیانی که خود ژنراتور وارد می کند، باعث قطع شدن قسمت بزرگی از انرژی نیروگاه نیز می گردد
استفاده از چند دستگاه دیزل ژنراتور موازی امکان حمل و نقل آسانتر و چیدمان با انعطاف پذیری بیشتری را در محل نصب دارد و هنگام نصب در طبقات نیز امکان توزیع بار در محدوده بزرگتری را محیا مینماید
بار مصرفی یک دستگاه بزرگ میبایستی از 30% توان نامی آن کمتر نباشد در حین استفاده از یک دستگاه بزرگ و در شرایط کم باری نیاز به دستگاههای بار مصنوعی و یا خاموش کردن دستگاه جهت جلوگیری از بروز صدمه به آن میباشد که این مورد در ارتباط با مولدهای برق موازی از طریق خاموش کردن اتوماتیک یک و یا چند دستگاه صورت میپذیرد و نهایتا منجر به کم شدن استهلاک کل سیستم میگردد.

 

+ نوشته شده در ۱۷/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۴:۰۳ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

تجهیز ژنراتور

در یک ژنراتور سنکرون یک جریان DC به سیم پیچ رتور اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود. سپس رتور مربوط به ژنراتور به وسیله محرک اصلی چرخانده می شود ، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین بوجود آید. این میدان مغناطیسی ، یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ های استاتور ژنراتور القاء می نماید.
حفاظت ژنراتور حفاظت خود ماشین در برابر خطا ها می باشد
در صورت وجود آلارم و یا تریپ واحد نیروگاهی در اثر عملکرد حفاظتی ژنراتور باید به نوع خطا بسیار توجه کرد زیرا وجود برخی خطا ها که حتی اگر فقط باعث آلارم شوند و به مرحله تریپ نیز نرسند الزام است که ژنراتور از شبکه جدا شود

همیشه در هنگام تجهیز یک ژنراتور و با هر وسیلۀ دیگر به سیستم های حفاظتی باید با هماهنگی کامل بین رله های محافظ توجه کرد و از عملکرد حفاظت اصلی در هنگام بروز خطا مطمئن شد . چون هنگام بروز خطا در هر قسمت از ماشین پارامتر های دیگری نیز تغییر می کند که ممکن است یک رله دیگر بر آن پارامتر در شرایط اصلی خود در نظر گرفته شده است پس باید تنظیمات رله اصلی همیشه از رله دومی که یک رله پشتیبان نیست و ممکن عمل کند سریعتر باشد
با گسترش علم و فناوری ژنراتور های سنکرون خود را در صنعت جای دادند به طوریکه در نیروگاه های تولید برق از ژنراتور سنکرون سه فاز برای تولید برق استفاده می شود و از آنها به عنوان قلب تپنده تولید انرژی الکتریکی یاد می شود. بیشتر ژنراتورهای سنکرون سه فاز هستند و بحث در مورد این نوع از ژنراتور ها معطوف به نوع سه فاز آن است
استاتور ژنراتور سنکرون سه فاز حاوی سیم پیچی سه فازی است که درون شیار های استاتور جاسازی شده و در طول محیط آن پخش و توزیع گردیده اند. استاتور ژنراتور سنکرون سه فاز شبیه ژنراتور القایی سه فاز است.

+ نوشته شده در ۱۶/۱/۱۳۹۳ساعت ۱۴:۴۵ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)

ژنراتور MVA 850

كمپانی زیمنس ساخت ژنراتورهای دماپایین را در اوایل دهه 1970 شروع كرد. در این مدت یك نمونه رتور و یك نمونه استاتور با هسته آهنی برای ژنراتور MVA 850 با سرعت rpm3000 ساخته شد، اما به دلیل مشكلاتی تست عملكرد واقعی آن انجام نشد.
در این دهه آلستوم نیز طراحی یك رتور ابررسانا برای یك توربو ژنراتور سنكرون را آغاز كرد.

در دهه‌های 1940 تا 1960 همراه با افزایش ظرفیت ژنراتورها و در نتیجه افزایش استرسهای حرارتی، تعداد خطاهای عایقی به طرز چشمگیری افزایش یافت. پس از بررسی مشخص شد علت اكثر این خطاها بروز پدیده جدا شدن نوار یا ترك خوردن آن است. این پدیده به علت انبساط و انقباض ناهماهنگ هادی مسی و هسته آهنی به وجود می‌آمد

+ نوشته شده در ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ساعت ۱۴:۵۹ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(1)

اولین تحولات ژنراتور

. اولین تحولات ژنراتور سنكرون در دهه 1880 رخ داد. در نمونه‌های اولیه مانند ماشین جریان مستقیم، روی آرمیچر گردان یك یا دو جفت سیم‌پیچ وجود داشت كه انتهای آنها به حلقه‌های لغزان متصل می‌شد و قطبهای ثابت روی استاتور ژنراتور، میدان تحریك را تامین می‌كردند. به این طرح اصطلاحاً قطب خارجی می‌گفتند. در سالهای بعد نمونه دیگری كه در آن محل قرار گرفتن میدان و آرمیچر جابجا شده بود مورد توجه قرار گرفت

در سال 1891 برای اولین بار تركیب ژنراتور و خط بلند انتقال به منظور تامین بارهای دوردست با موفقیت تست شد. انرژی الكتریكی تولیدی این ژنراتور توسط یك خط انتقال سه فاز از لافن به نمایشگاه بین‌المللی فرانكفورت در فاصله 175 كیلومتری منتقل می‌شد. ولتاژ فاز به فاز 95 ولت، جریان فاز 1400 آمپر و فركانس نامی 40 هرتز بود. رتور این ژنراتور كه برای سرعت 150 دور بر دقیقه طراحی شده بود، 32 قطب داشت

+ نوشته شده در ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ساعت ۱۴:۴۷ توسط مصطفی سپهری دسته : نمایشگاه لوازم خانگی | نظر(0)